اولین استودیو تخصصی بازی سازی در استان یزد با همکاری و سرمایه گذاری شرکت طراحی و مهندسی دنیا ایده گستران و با گردآوری افرادی متخصص و با تجربه در این حوزه، فعالیت خود را از سال 1390 آغاز نموده و با امید و پشتکار به راه خود ادامه خواهد داد.